Ziekteverzuim verzekeren. Waar dient u op te letten?

Iedere werkgever weet het: de kosten van ziekteverzuim kunnen hoog oplopen. Het risico is te groot om zelf te dragen, dus laat u zich adviseren over een verzuimverzekering. Wat zijn daarbij onze belangrijkste aandachtspunten?

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u twee jaar lang, minimaal 70% van zijn loon. Een verzuimverzekering dekt die kosten voor loondoorbetaling. Maar verzekeraars hanteren daarbij wel een eigen risico. U kunt dan kiezen uit een conventionele verzuimverzekering waarbij u gedurende een aantal ziektedagen de loonkosten zelf betaalt en de verzekering daarna gaat uitkeren. Of u kiest de stop loss verzuimverzekering waarbij u afspreekt welk totaalbedrag aan loon van zieke medewerkers u zelf doorbetaalt. Is dat bedrag bereikt, dan neemt de verzekering de betalingsplicht van u over.

Verzekering zelf invullen
Dat is niet de enige keuze die u heeft, er valt meer op maat in te vullen. Want hoeveel dagen wilt en kunt u zelf de loonkosten doorbetalen? Of voor welk totaalbedrag aan loonkosten kunt u zelf verantwoordelijk blijven? En in uw cao staat hoeveel procent van het loon u moet doorbetalen, maar wilt u dat de verzekeraar het hele bedrag uitkeert, of betaalt u nog een deel? Naast de loondoorbetaling maakt u kosten voor het werven en uitbetalen van een vervangende arbeidskracht. Wilt u die werkgeverslasten in de verzuimverzekering meeverzekeren? Dit zijn allemaal keuzes die u met ons kunt bespreken.

Eigenrisicodrager
Verder betaalt u een verplichte premie voor (ex)medewerkers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Ook als ze niet meer bij u werken. U kunt voor deze groep eigenrisicodrager worden. In dat geval betaalt u zelf hun uitkeringen en zorgt u ook zelf voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Het voordeel van eigenrisicodrager zijn, is dat u een lagere verplichte verzekeringspremie betaalt. Maar u kunt onverwacht ook met hoge kosten te maken krijgen. Omdat u het hele proces van ziekte en re-integreren zelf in de hand hebt, kunt u daar echter op sturen en de kosten juist proberen te drukken.

Mkb verzuim ontzorgverzekering
Samen met de zieke werknemer moet u er alles aan doen om hem weer aan het werk te krijgen. Voor de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers kunt u een losse arbodienst inschakelen. Maar u kunt ook kiezen voor de mkb verzuim ontzorgverzekering. Dit is een heel geschikte verzekering voor kleine werkgevers die graag ontzorgd willen worden. De loondoorbetaling is verzekerd én de verzekeraar helpt u bij uw verplichtingen en taken rond re-integratie. Als u de adviezen van de verzekeraar opvolgt, komt bovendien een eventuele loonsanctie niet voor uw rekening.

Gesprek over oplossingen
Hoe heeft u het ziekteverzuim verzekerd? Wij gaan daarover graag met u in gesprek. Zijn er verbeteringen mogelijk? Of kunt u voordeliger uit komen en/of meer tijd overhouden voor wat u het liefste doet: ondernemen. Neem contact op met ons kantoor.