Meer faillissementen, meer wanbetalingen

In 2023 zijn volgens voorlopige cijfers van het CBS ruim 50 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in 2022. Als meer bedrijven in de gevarenzone zitten, neemt wanbetaling toe en daardoor kan ook uw bedrijf geraakt worden. Welke verzekeringen kunnen u dan helpen?

Dat het aantal faillissementen toeneemt, is toe te schrijven aan verschillende oorzaken. In de coronajaren kregen veel bedrijven overheidssteun en schulden aan de Belastingdienst konden gepauzeerd worden. Voor bepaalde bedrijven die al op omvallen stonden, kwamen die maatregelen als een redding: een faillissement kon worden afgewend. Nu de coronasteun afgelopen is en de Belastingdienst schulden van ondernemers terugvordert, komen sommige van die bedrijven toch weer in de problemen.

Hogere kosten
Verder hebben ondernemers hun kosten fors zijn stijgen door de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De inflatie kwam uit op een ongekend hoog percentage. Ook werknemers gingen daaronder gebukt en eisten daarom hogere lonen. En die eisen worden ingewilligd om te voorkomen dat ze opstappen. Voor een aantal bedrijven zijn de hogere kosten net de druppel die de emmer doet overlopen.

Wanbetaling wordt probleem
Een faillissementsgolf kan positief uitpakken, want minder levensvatbare bedrijven verdwijnen en maken plaats voor nieuw ondernemerschap. Ontslagen medewerkers komen beschikbaar voor de krappe arbeidsmarkt. Maar uw individuele bedrijf kan best last krijgen van het faillissement van anderen als die uw rekeningen niet meer betalen. U kunt dan in de problemen komen en er kan ook voor u een faillissement dreigen.

Incasso met zakelijke rechtsbijstandverzekering
U kunt uw positie beschermen met een goede verzekering. Bijvoorbeeld met een zakelijke rechtsbijstandverzekering met een incassomodule. Het voordeel is dat u met deze verzekering kunt rekenen op juridische hulp bij alle zakelijke conflicten, niet alleen bij wanbetaling. Spelen er betalingsproblemen, dan heeft de verzekeraar een incassoservice die u helpt bij het vorderen van uw geld.

Zekerheid met kredietverzekering
Een kredietverzekering heeft voor wat betreft wanbetaling nog meer te bieden. U heeft de mogelijkheid om de kredietwaardigheid van uw klanten in te schatten omdat u toegang krijgt tot omvangrijke databases van de verzekeraar met (financiële) informatie over uw klanten. Als een van hen in nood verkeert, kunt u maatregelen treffen. Wanneer dan betalingen nog steeds uitblijven, start de verzekeraar een incassoprocedure. Wordt er helemaal niet betaald, dan kunt u de schade claimen bij de verzekeraar.

Wilt u eens bespreken welke verzekeringen u kunnen helpen als klanten niet betalen? Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie, een berekening en een helder advies.