Criminaliteit steeds vaker online

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dalen schadeclaims die betrekking hebben op traditionele vormen van criminaliteit. Maar dat betekent niet per se dat ons land veiliger is geworden. Want cybercrime neemt wel sterk toe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zakkenrollerij, straatroof, woninginbraak en winkeldiefstal vorig jaar afnamen. Dat heeft wellicht te maken met de maatregelen in het kader van de coronapandemie. Tegelijkertijd registreerde de politie meer online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt meer meldingen van hacking, phishing of malware. Het aantal meldingen steeg in 2020 met 30% ten opzichte van 2019, toen dit soort meldingen ook al met 25% was toegenomen.

Grote gevolgen voor bedrijven
Cybercriminaliteit berokkent schade aan individuele personen, maar ook aan de ondernemingen die getroffen worden door een aanval. Als dat uw bedrijf overkomt, moet u websites, programma’s of data repareren, herstellen of vervangen. Verder kunt u claims krijgen van mensen die door uw aanval schade opgelopen hebben. Ook een boete van de toezichthouder is mogelijk. En ten slotte kan een cyberaanval ertoe leiden dat uw medewerkers niet meer bij hun e-mail kunnen, de helpdesk onbereikbaar is en er geen nieuwe orders kunnen worden geplaatst. Uw bedrijf komt enige tijd stil te liggen, de omzet blijft achter terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen.

Aandacht voor beveiliging
Dat cybercriminaliteit zo toeneemt, maakt duidelijk dat u als ondernemer werk moet maken van een goede beveiliging. Het gaat dan om een grotere zorgvuldigheid bij procedures, gebruik van wachtwoorden en back-up bestanden en om certificering van wie bij klantgegevens, orders, wachtwoorden en facturen kan. Bovendien is er aandacht nodig voor een betere beveiliging van routers en firewalls en beter onderhoud aan mail, webservers en websites.

In gesprek over de cyberverzekering
Naast aandacht voor beveiliging kunt u het beste met ons in gesprek gaan over een cyberverzekering om de financiële en juridische gevolgen van een cyberaanval te beperken. Een cyberverzekering is altijd maatwerk en kan afgestemd worden op uw risico’s, uw wensen en uw andere verzekeringen, zoals uw aansprakelijkheidsverzekeringen, uw bedrijfsschadeverzekering en uw rechtsbijstandverzekering.

Wij adviseren u over wenselijke dekkingen en selecteren voor u de cyberverzekeringen met de laagst mogelijke premies en de best passende voorwaarden. Neem contact met ons op.